Warunki Korzystania

WGLĄD

Anna Krakow (WISDOM ECOMMERCE TRADING)

UNIT 1005, 10/F, BOSS COMMERCIAL CENTRE, 28 FERRY STREET, YAU MA TEI, KL, HONG KONG, HONG KONG, 999077

annakrakowbutik@gmail.com

W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do ofert na tej stronie, w tym do wszystkich informacji, narzędzi i usług dostępnych w tej witrynie dla użytkownika, pod warunkiem akceptacji wszystkich warunków, warunkami, zasadami i uwagami podanymi tutaj.

Odwiedzając naszą stronę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą „Usługę” i wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków („Warunki korzystania z usługi”, „Warunki”), w tym dodatkowe warunki i zasady wymienione w niniejszym dokumencie i/lub dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Witryny, w tym między innymi do przeglądarek, sprzedawców, klientów, handlowców i/lub autorów treści.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami użytkowania przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny internetowej lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej Umowy, nie możesz uzyskać dostępu do Witryny ani korzystać z jakichkolwiek Usług. Jeśli niniejsze Warunki użytkowania zostaną uznane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków użytkowania.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do obecnego sklepu będą również podlegać Warunkom korzystania z usługi. Możesz przejrzeć najnowszą wersję Warunków korzystania z usługi w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do Witryny po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany na Shopify Inc. Udostępniają nam platformę handlu elektronicznego online, która pozwala nam sprzedawać Ci nasze produkty i usługi.

ROZDZIAŁ 1 - REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Akceptując niniejsze Warunki użytkowania, oświadczasz, że jesteś co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jesteś pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i że wyraziłeś zgodę na zezwolenie którejkolwiek z nieletnich osób pozostających na Twoim utrzymaniu do korzystania z tej witryny.
Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani nie możesz, korzystając z Usługi, naruszać jakichkolwiek praw obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).
Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani kodu o charakterze destrukcyjnym.
Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

ARTYKUŁ 2 - WARUNKI OGÓLNE
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie.
Rozumiesz, że Twoje treści (z wyłączeniem informacji o kartach kredytowych) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i obejmować (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie i dostosowanie do wymagań technicznych dotyczących łączenia sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.
Zgadzasz się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez pisemnej zgody. Z naszej strony. .
Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki.

ROZDZIAŁ 3 – DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI
Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.
Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne z konieczności nie są aktualne i są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian w naszej witrynie.

ARTYKUŁ 4 – MODYFIKACJE USŁUGI I CENNIKÓW
Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie i bez powiadomienia w dowolnym momencie.
Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi. Anna Krakow nie ponosi odpowiedzialności za uiszczanie opłat celnych i podatków.


SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)
Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem Witryny. Te produkty lub usługi mogą być dostępne w ograniczonych ilościach i można je zwrócić lub wymienić wyłącznie zgodnie z naszą polityką zwrotów.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlić kolory i zdjęcia naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie dowolnego koloru na monitorze komputera będzie dokładne.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. W indywidualnych przypadkach możemy skorzystać z tego prawa. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest to zabronione.
Nie gwarantujemy, że jakość jakiegokolwiek produktu, usługi, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania, ani że jakiekolwiek błędy w Usłudze zostaną poprawione.


SEKCJA 6 — DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI O ROZLICZENIACH I KONCIE
Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia, które u nas złożysz. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień przy użyciu tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku, gdy zmodyfikujemy lub anulujemy zamówienie, możemy podjąć próbę powiadomienia Cię, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego osądu wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się na podanie aktualnych, pełnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonywanych w naszym sklepie. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką zwrotów.


ROZDZIAŁ 7 — NARZĘDZIA OPCJONALNE
Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi innych firm, których nie monitorujemy, nie mamy nad nimi żadnej kontroli ani danych wejściowych.
Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „tak, jak są” i „w miarę dostępności” bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.
Jakiekolwiek korzystanie przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się wyłącznie na Twoje własne ryzyko i według własnego uznania i powinieneś upewnić się, że zapoznałeś się i zatwierdziłeś warunki, na których narzędzia są dostarczane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych.
W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem Witryny (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Te nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom użytkowania.

ARTYKUŁ 8 - LINKI OSÓB TRZECICH
Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.
Linki stron trzecich na tej stronie mogą kierować Cię do stron osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy ani nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich, ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami i praktykami stron trzecich i upewnienie się, że są one zrozumiałe przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji. Reklamacje, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące Produktów Osób Trzecich należy kierować do Osoby Trzeciej.

SEKCJA 9 — KOMENTARZE, INFORMACJE ZWROTNE I INNE WPISY UŻYTKOWNIKÓW
Jeśli na naszą prośbę prześlesz określone zgłoszenia (na przykład prace konkursowe) lub bez naszej prośby prześlesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w inny sposób ( zbiorczo „Komentarze”), zgadzasz się, że możemy w dowolnym czasie i bez ograniczeń modyfikować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać komentarze, które nam wysyłasz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy; (2) zapłacić odszkodowanie za wszelkie komentarze; lub (3) odpowiedzieć na wszelkie komentarze.
Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszające własność intelektualną dowolnej strony. Warunki korzystania. .
Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości ani żadnych innych praw osobistych lub praw własności. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów ani zawierać żadnych wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego ani w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze zamieszczone przez Ciebie lub osoby trzecie.

ARTYKUŁ 10 – DANE OSOBOWE
Podanie przez Ciebie danych osobowych za pośrednictwem Sklepu podlega naszej Polityce Prywatności. Aby zapoznać się z naszą polityką prywatności.

ARTYKUŁ 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA
Czasami na naszej stronie lub w Usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie i bez powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia).
Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania jakichkolwiek informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenie, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna oznaczać, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

ARTYKUŁ 12 - ZABRONIONE ZASTOSOWANIA
Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach korzystania z usługi, zabronione jest korzystanie ze strony lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłaniać innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) naruszać jakichkolwiek lokalnych, międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub rozporządzeń; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękać, wykorzystywać, obrażać, krzywdzić, zniesławiać, oczerniać, dyskredytować, zastraszać lub dyskryminować ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność; (f) podania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłać lub przesyłać wirusy lub inny rodzaj złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) do zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do spamowania, phishingu, pharm, pretext, spider, crawl lub scrape; (j) w celach obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) ingerować lub obchodzić zabezpieczenia Usługi lub jakichkolwiek powiązanych stron internetowych, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej za naruszenie któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

ARTYKUŁ 13 - WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.
Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z usługi, będą dokładne lub wiarygodne.
Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez powiadomienia.
Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie lub niemożność korzystania z Usługi odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi świadczone użytkownikowi za pośrednictwem Usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) dostarczane „w stanie, w jakim się znajdują” i „w miarę dostępności” do użytku użytkownika, bez jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumiane, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszalności.
W żadnym wypadku Anna Krakow, nasi dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, podwykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, szczególne szkody . , lub wynikowe szkody wszelkiego rodzaju, w tym między innymi utratę zysków, utratę dochodów, utratę oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub jakiekolwiek podobne szkody, niezależnie od tego, czy wynikają z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub w inny sposób, wynikających z korzystania przez Ciebie z którejkolwiek z Usług lub jakichkolwiek produktów zakupionych za pomocą Usługi, lub za wszelkie inne roszczenia związane w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez Ciebie z usługi lub dowolnego produktu, w tym między innymi za wszelkie błędy lub pominięć w jakichkolwiek treściach lub jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju wynikających z korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przesłanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem usługi, nawet jeśli powiadomiono o ich możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.


ARTYKUŁ 14 - ODSZKODOWANIE
Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić avatara.shop i naszą firmę macierzystą, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, naszych usługodawców, kontrahentów, dostawców, stażystów i pracowników, przed wszelkimi roszczeniami lub żądań, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, wniesionych przez jakąkolwiek osobę trzecią z powodu lub w wyniku naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, które zawierają przez odniesienie, lub naruszenia przez użytkownika jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.

ARTYKUŁ 15 – ROZDZIELNOŚĆ
W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie mimo wszystko wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków świadczenia usług. Service, takie ustalenie nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

ARTYKUŁ 16 - ROZWIĄZANIE
Zobowiązania i zobowiązania stron zaciągnięte przed datą rozwiązania Umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy we wszystkich celach.
Niniejsze Warunki użytkowania obowiązują do czasu ich wypowiedzenia przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy przestaniesz korzystać z naszej witryny.
Jeśli naszym wyłącznym osądem nie spełnisz lub podejrzewamy, że nie spełniłeś któregokolwiek warunku lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty. należne do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub odpowiednio może odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub dowolnej ich części).

ARTYKUŁ 17 - CAŁOŚĆ UMOWY
Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.
Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady lub zasady działania opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje . , zarówno ustne, jak i pisemne, między Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków użytkowania nie będą interpretowane na niekorzyść strony opracowującej.

ARTYKUŁ 18 - OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, na podstawie których świadczymy Ci Usługi, podlegają prawu Stanów Zjednoczonych i zgodnie z nim będą interpretowane.

ARTYKUŁ 19 - ZMIANY WARUNKÓW USŁUGI
Możesz przejrzeć najnowszą wersję Warunków korzystania z usługi w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

ARTYKUŁ 20 - DANE KONTAKTOWE

Wyrażając zgodę na marketing SMS przy kasie i inicjując zakup lub subskrypcję za pośrednictwem naszych narzędzi subskrypcji, wyrażasz zgodę na otrzymywanie powtarzających się powiadomień SMS (dotyczących Twojego zamówienia, w tym przypomnień o porzuconych płatnościach), SMS-owych ofert marketingowych i SMS-ów transakcyjnych, w tym próśb o sprawdzenie. od nas, nawet jeśli Twój numer telefonu komórkowego znajduje się na stanowej lub federalnej liście osób, do których nie należy dzwonić. Częstotliwość wiadomości jest różna. Zgoda nie jest warunkiem zakupu.

Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych i powiadomień SMS, odpowiedz STOP na każdą wysłaną przez nas wiadomość mobilną lub skorzystaj z linku rezygnacji z subskrypcji, który udostępniliśmy Ci w jednej z naszych wiadomości. Rozumiesz i zgadzasz się, że alternatywne metody odstąpienia od umowy, takie jak użycie alternatywnych słów lub żądań, nie będą uważane za rozsądne środki odstąpienia od umowy. Nie pobieramy opłat za usługę, ale ponosisz odpowiedzialność za wszelkie opłaty i należności związane z wiadomościami tekstowymi nałożone przez dostawcę usług bezprzewodowych. Mogą być stosowane komunikaty i szybkości transmisji danych.

Jeśli masz jakieś pytania, wyślij SMS-a HELP na numer, z którego otrzymałeś wiadomości. Możesz również skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany dowolnego numeru telefonu lub krótkiego kodu, którego używamy do obsługi Usługi w dowolnym momencie. O takich okazjach zostaniesz powiadomiony. Zgadzasz się, że wszelkie wiadomości wysyłane na dowolny numer telefonu lub krótki kod, który zmieniliśmy, w tym prośby o STOP lub POMOC, nie zostaną odebrane, a my nie będziemy zobowiązani do honorowania żądań zawartych w tych wiadomościach.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za nieudane, opóźnione lub błędne dostarczenie jakichkolwiek informacji wysłanych za pośrednictwem usługi, jakiekolwiek błędy w takich informacjach i/lub jakiekolwiek działania, które możesz podjąć lub nie w oparciu o informacje lub usługę.

Twoje prawo do prywatności jest dla nas ważne. Możesz zapoznać się z naszą Polityką prywatności, aby określić, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe.